ระบบแจ้งยอดเงินเดือน ออนไลน์

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเข้าระบบแล้วกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 )
ที่ตั้ง ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9396  Fax. 0-4386-9583 Email : mrthiti2006@gmail.com